Jubileumsrunde NFF Sogn og Fjordane 100 år

Postet av Eid IL - Fotball den 28. Apr 2022

Pressemelding

NFF SOGN OG FJORDANE, 100 ÅR I FRIVILLIGHETAS TENESTE

Det var ein fin vårkveld i 1900 på Eksisplassen på Nordfjordeid. Martin

Myklebust, som gjekk på underoffiserskule i Bergen var blitt kjent med

fotballspelet, og hadde samla lokale ungdomar på plassen. Dei sto tett i ring då

pakken med fotball i vart opna, det var to pløser, ei av tjukt lær og ei av gummi.

Det var ei høgtid, og monteringa var av det inviklative slaget. Etter ei nøye

innføring av reglane vart ungdomane delt i 2 lag og spelarane gauv laus mot to

improviserte mål, alle i ein haug, sparka , skalla og skubba…

Lite viste dei den gang at dei tok første spark i ei idrettsrørsle, som 122 år

seinare femnar alle bygder og nær 15 000 aktive.

Sogn og Fjordane Fotballkrets vart skipa 30.04.1922. Stiftingstaden var på

Victoria Hotell i Florø med representantar frå Stryn Fotballklubb, Eid

Fotballklubb, Florø Fotballklubb, T.A.K Falken, Fotballaget Modig og Høyanger

Idrettsforening. Bjarne Vassbotten frå Florø vart første kretsleiar, og i dag 100

år seinare er Robert Endestad kretsleiar, også frå Florø.

2022 er frivilligheita sitt år. Kva passar vel betre enn at fotballkretsen jubilerer i

frivilligheita sitt år? Dei siste 50 åra er fotballkretsen den største folkerørsla i

alle byar og bygder i Sogn og Fjordane.

Rørsla er bygd og tufta på frivillige og vi ynskjer i jubileumsåret spesielt å heidre

alle frivillige som bidrar i små og store roller. Nokre brukar store deler av tida si

til frivilligheit, og andre ein gang i blant. Det er alt frå den trygge

barnetrenaren, leiaren som ordnar opp, den myndige dommaren, bane-og

vedlikehald til kioskfolka som med eit smil sel kaffe og vafler. Ja, la oss heller

ikkje gløyme den trygge sjåføren, som får alle til og frå. Alle fortener takksemd

og respekt.

Fotballen si kraft er unik mellom folk i alle aldrar. Interessa bind oss saman i

samtaler heile livet enten vi er foreldre, i arbeidslivet eller pensjonistar. Mange

år etter ei aktiv karriere går samtala raskt inn på historier om storscoraren,

midtbaneeleganten, stopparen eller han som kunne blitt kjempegod, men ikkje

dyrka talentet. Vi hugsar kampen på Refvika med orkan i kasta, sjøflyturar til

Bergen, håpløse dommaravgjersler og opp og nedturar. Vi går aldri tomme på

felles opplevingar.


Det er kanskje ikkje rett at utan fotballen stopper bygdene opp, men det er

ein kjerne av sannheit i det. I ei digital tid representerer fotballen motvekt.

Motvekt mot stillesitting, isolasjon og einsemd. Vi er ein av dei siste

arenaene som tilbyr ein sosial treffstad utanom skulen for mange barn og

unge. Vi tilbyr fysisk aktivitet, leik, moro, fellesskap, integrering og

konkurranse, med fokus på verdiar som fair play. La oss verne om det!

NFF Sogn og Fjordane ønskjer å takke alle som bidreg med frivillig teneste i den

flotte rørsla vår. I ei tid der delar av Europa er i krig, ønskjer vi at de skal vere

stolte av å bu her i fred mellom vakre fjell og fjordar, de skal vere stolte av

bygda og byen og ikkje minst stolte av klubben som tilbyr aktivitet som skaper

BULYST for barnefamiliar. Tenk kva din klubb betyr for deg og din familie i

notid, fortid og la oss ikkje gløyme framtid. La oss verne om identiteten og

frivilligheita når vi no skal ta fatt på nye 100 år med bygde og fotballutvikling.

Jubileumsrunde 29.-30.april 2022

Som eit ledd i feiringa, ønskjer vi å sette eit ekstra fokus på kamparrangement

29.-30.april, i dei høgaste divisjonane som NFF Sogn og Fjordane administrerer:

3.div damer og Kretsligaen.

NFF Sogn og Fjordane stiller med representantar frå styret, administrasjonen

og andre tillitsvalgte på arrangementa. Før kamp vil det vere tale og

overrekking av 2 stk kampballar til kvar arrangør.

Arrangør legg til rette for fine rammar rundt kampane på sine

heimearrangement denne dagen. Kamparrangement er ei fin mulegheit for

klubbane til å markere og skape ekstra interesse og engasjement rundt

heimekampen!

3.div damer Tidspunkt Kretsligaen (4.div


menn)


Tidspunkt

Studentspretten-Jotun 29.04 kl.19 Jølster - Bremanger 30.04 kl.15

Bjørn-Balestrand 29.04 kl.19 Vik - Studentspretten 30.04 kl.15

Førde - Stryn 29.04 kl.19 Sogndal 2 - Stryn 30.04 kl.15

Eid – Sogndal *) 30.04 kl.12 Eid – Årdal *) 30.04 kl.14.30

Måløy – Sandane *) 30.04 kl.13.30 Måløy – Fjøra *) 30.04 kl.16Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.