Sportslig utvalg i Eid Fotball er ansvarlige for den daglige sportslige utviklinga til Eid Fotball. Vi tar opp ulike saker, held trenarforum, foreldremøter og er tett involvert i all lagspåmelding til seriespel.


Leiar sportslig utvalg - Hallgeir Sandal48145654‬ / sandal.aktivfritid@hotmail.no
Medlem - Dan Jøran Hafsås 46795574 / djh.eidfotball@gmail.com 
Medlem - Sveinung Alværn
97030886 / sveinungalvaern@hotmail.com
Medlem - Magnus Gilleshammer
48205979 /eidfotballen@gmail.com 
Medlem - Henning Haugen